Ja, sinds mei 2018 voldoet Klasbord aan de wetgeving inzake gegevens bescherming. In januari 2019 zijn alle contracten nogmaals herzien en van updates voorzien. Klik op bijgevoegde link om de verwerkersovereenkomst in te zien: https://klasbord.nl/verwerkersovereenkomst/