De beheerder van een klas en eventueel de subbeheerder (leerkracht of school) zijn de enige personen die een geplaatst bericht kunnen verwijderen van klasbord. Ook kan de beheerder reacties van de volgers verwijderen indien daar aanleiding toe is. Een volger van een klas kan altijd een zelf geplaatste reactie verwijderen.