Het kan voorkomen dat je het als ouder of betrokkene liever niet hebt dat er op Klasbord berichten worden geplaatst die mogelijk persoonsgegvevens bevatten van je kind. Wanneer dit het geval is heb je als ouder altijd het recht om hier bezwaar tegen te maken bij de leerkracht.

Het is belangrijk dat de privacy van iedereen gerespecteerd wordt. De leerkracht is verplicht om hier rekening mee te houden bij het plaatsen van een bericht op Klasbord.

Mocht je hier een klacht over hebben dan kun je dit bij Klasbord melden door een mailtje te sturen naar support@klasbord.nl
Wij zullen de klacht in behandeling nemen en contact opnemen met de leerkracht om dit te bespreken.

Mocht het zo zijn dat hier geen gehoor aan gegeven wordt dan zijn we genoodzaakt om hier actie op te ondernemen.