Met het aanmaken van een account op Klasbord worden persoonsgegevens verstrekt. Ook kan het voorkomen dat een geplaatst bericht op Klasbord persoonsgegevens bevat. We gaan hier als Klasbord zorgvuldig mee om. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt en we verstrekken persoonsgegevens nooit aan derden.

Lees voor meer informatie onze privacy verklaring.