Toestemmingsverklaring Klasbord

Klasbord is een social media platform waarmee je als leerkracht op een leuke, veilige & makkelijke manier berichten kunt delen met de ouders en betrokkenen rondom de klas. Het delen van een bericht is zo gepiept!
Met Klasbord gebeurt dit binnen een volledig gesloten omgeving waar je als leerkracht de volledige controle hebt. Zo bepaal je als leerkracht wie de klas kan volgen en geef je per bericht aan wat de interactiemogelijkheden zijn.

Respecteer de privacy
Hou er altijd rekening mee dat een bericht privacy gevoelige informatie kan bevatten, ook al is het binnen een gesloten omgeving met alleen ouders & betrokkenen rondom de klas.

Vraag altijd om toestemming aan de ouders & betrokkenen voor het delen van persoonsgegevens. Een bericht op Klasbord kan immers persoonsgegevens bevatten.

Op zoek naar een geschikt toestemmingsformulier? Je kunt hiervoor ons Word Sjabloon downloaden. Dit formulier kun je als voorbeeld gebruiken of eenvoudig aanpassen en direct inzetten.

Bezwaar
Het kan voorkomen dat een ouder liever niet heeft dat er mogelijk persoonsgegevens van hun kind worden gedeeld op Klasbord.

Ouders hebben te allen tijde het recht om hier bezwaar tegen te maken door dit te melden bij de leerkracht.

Respecteer deze keuze en hou hier rekening mee bij het plaatsen van een bericht op Klasbord.

Privacy Statement Klasbord
Bekijk onze privacy statement voor meer informatie over hoe wij als Klasbord omgaan met persoonsgegevens.