Privacy statement

 

Privacy verklaring
Via de Klasbord-app en bijbehorende website Klasbord worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens van ouders en leerlingen verwerkt. Wij (het bedrijf App-Apartment te Tilburg) hebben Klasbord ontwikkeld en vinden de privacy van gebruikers van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. App-Artment is de bewerker namens de school voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens er worden verzameld en gebruikt en met welk doel.

Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruiken van onze app laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die door ouders of docenten worden opgegeven, en dan uitsluitend voor de dienst.
Een klaseigenaar op Klasbord kan persoonsgegevens, zoals foto’s of teksten, over zichzelf of over een leerling delen met ouders en anderen die door de docent toegang zijn verleend. De docent beslist over toelating. Alle gegevens die de docent deelt, zijn zichtbaar voor alle gebruikers binnen de aangemaakte klas. Hoewel de Klasbord beveiligd is tegen overname van gegevens daaruit, is het altijd denkbaar dat mensen toch foto’s of teksten overnemen en elders hergebruiken (al is het maar een screenshot of handmatig overtypen). De klaseigenaar noch App-Artment heeft daar invloed op.

Registreren
Om de app en dienst te kunnen gebruiken moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat we u na inloggen kunnen herkennen en u eerder verstrekte gegevens kunt opvragen.
Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de levering van de dienst of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van Klasbord kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Om u te kunnen registreren voor Klasbord, vragen wij u de volgende gegevens:
– uw NAW gegevens
– uw e-mailadres
– uw geslacht (optioneel)
– uw geboortedatum
– uw (profiel-) foto (optioneel)

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
– Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
– Wachtwoorden worden encrypted opgeslagen
– Secured communicatie met server (HTTPS / SSL)
– De fysieke toegang tot de servers waar de gegevens zijn opgeslagen, is beperkt tot geautoriseerde personen.

Statistieken
Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd.

Contactformulier
Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met Klasbord zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring wanneer het platform wordt vernieuwd. U zult hiervan vooraf op de hoogte worden gesteld.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via support@klasbord.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10-12-2013