Veilig aan de slag met Klasbord 

Met Klasbord kun je op een vertrouwde en veilige manier aan de slag. Een besloten omgeving waarbij de leerkracht de volledige controle heeft wat er gebeurt binnen een eigen klasbord omgeving.


Klasbord is volledig AVG-proof.

Het internetverkeer is volledig beveiligd.

Zonder toestemming kan niemand bij de gegevens,    deze zijn afgeschermd.

De leerkracht heeft het volledige beheer over leden en berichten binnen een groep.

Voor toegang is er altijd een klascode nodig en expliciet toestemming van de leerkracht.

Zowel de leerkracht als de ouders hoeven geen emailadres of telefoonnummer te delen met de groep.

Privacy beleid

Klasbord respecteert jouw privacy. De persoonsgegevens die wij verwerken, worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij verwerken jouw persoonsgegevens volgens de vereisten die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt. Op deze pagina leggen wij de belangrijkste punten uit omtrent privacy en persoonsgegevens. De volledige documentatie is te vinden via: verwerkersovereenkomst, de algemene voorwaarden en onze privacy statement.

Privacy van alle gebruikers

Het delen van een bericht via Klasbord is zo gepiept. Dit gebeurt binnen een volledig gesloten omgeving waar je als leerkracht de volledige controle hebt. Zo bepaal je als leerkracht wie de klas kan volgen en geef je per bericht aan wat de interactiemogelijkheden zijn. Een bericht kan privacy gevoelige informatie bevatten, ook al is het binnen een gesloten omgeving met alleen ouders & betrokkenen rondom de klas. Het is belangrijk om daar als gebruiker rekening mee te houden. Om toestemming te vragen aan de ouders & betrokkenen bieden wij een voorbeeld aan. Deze kun je als school direct gebruiken. Een bericht kan immers persoonsgegevens bevatten.

Klasbord beveiligt persoonsgegevens

Onze systemen en programma’s zijn adequaat beveiligd. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij beveiligen onder andere de toegang tot een besloten groep en de toegang tot je account. Wachtwoorden worden onherleidbaar en absoluut veilig opgeslagen (middels onomkeerbare hashing). We hanteren een veilige communicatie met de server (HTTPS/TLS) en bovendien is de toegang tot de servers alleen beschikbaar voor geautoriseerde personen.

Welke persoonsgegevens verwerkt klasbord?

Om je te kunnen registreren voor Klasbord vragen wij je naam, e-mailadres en is het mogelijk om een profielfoto in te stellen (optioneel). Deze informatie stel je zelf in en is altijd achteraf nog te wijzigen. Op het moment dat je een Klasboek hebt besteld vragen wij je adresgegevens om het boek op de juiste plek af te leveren. E-mailadressen zijn volledig afgeschermd en alleen inzichtelijk voor de gebruiker zelf.

Hoe gebruikt klasbord deze persoonsgegevens?

Wij gebruiken je persoonsgegevens alleen voor noodzakelijke doeleinden om goed te kunnen werken met Klasbord. Namelijk voor het in stand houden van je account, voor het behandelen van support-vragen op het moment dat je zelf een vraag bij ons stelt en voor het verbeteren van onze service. Ook gebruiken we je e-mailadres om je op de hoogte te houden van wijzingen in ons product. Deze updates zijn vooral gericht aan de beheerders van de groepen en zullen vanuit hen gecommuniceerd worden met de volgers.

Kunnen ouders zelf foto's verspreiden?

Vanuit Klasbord zijn er geen directe deelfuncties met andere social media kanalen om het delen van foto’s zo veel mogelijk te ontmoedigen. Het is niet tegen te houden dat ouders zelf foto’s downloaden of screenshots maken van foto’s. Voor privé gebruik mogen ouders namelijk wel de foto’s hebben. Maar een foto waar andere kinderen op staan mag je niet zo maar delen of gebruiken alleen met toestemming van de betreffende ouders. Dit valt onder verantwoordelijkheid van de gebruikers, in dit voorbeeld de ouders. Als school kun je wel duidelijke afspraken maken over het gebruik van foto’s. Als school kies je immers voor een veilige besloten omgeving om foto’s en berichten te delen, ouders dienen vervolgens hun verantwoordelijkheid te nemen om op een verstandige manier met deze gegevens om te gaan.

AVG Folder

Wat is de AVG eigenlijk en wat houdt dit in voor ouders en scholen die met Klasbord werken? Download dan de Klasbord AVG Folder. In deze folder staat informatie omtrent de AVG en Klasbord kort en bondig bij elkaar. Handig voor jezelf maar ook om te delen met ouders of collega’s.
Download de AVG Folder
check-square