Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Klasbord

Dit zijn de algemene voorwaarden van Klasbord – een handelsnaam van App-Artment KvK nr 61040118, gevestigd te Tilburg, BTW nummer NL152432875B01 – deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het platform Klasbord.

Het is belangrijk om deze algemene voorwaarden goed te lezen. Klasbord streeft naar een prettige en vooral een veilige omgeving voor de gebruikers. Om deze reden hebben we een aantal spelregels opgesteld. De algemene voorwaarden beschrijven de voorwaarden voor het gebruik van Klasbord en zorgen ervoor dat het gebruik van Klasbord op een veilige en verantwoorde manier plaatsvindt. Ook biedt het Klasbord de mogelijkheid om direct in te grijpen bij misbruik.

Klasbord kan de algemene voorwaarden op ieder moment wijzigen zonder de gebruikers hiervan in kennis te stellen. De meest actuele algemene voorwaarden zijn altijd te vinden op de website www.klasbord.nl. Wanneer je na een wijziging in de algemene voorwaarden het gebruik van Klasbord voortzet impliceert dit dat je de wijzigingen onherroepelijk aanvaardt.

1. Dienstverlening Klasbord

1.1 Klasbord is een social media tool die de communicatie tussen school en thuis leuk, gemakkelijk en veilig maakt. Klasbord houdt geen toezicht op de inhoud van de content die geplaatst wordt op Klasbord door de gebruikers. Klasbord is niet aansprakelijk voor de inhoud van geplaatste content of gekoppelde media op Klasbord door de gebruikers van het platform.

1.2 De beheerder van een klas kan te allen tijde berichten en content verwijderen van alle personen binnen een aangemaakt klasprofiel. Volgers (ouders & betrokkenen) van een klasprofiel kunnen te allen tijde zelf geplaatste berichten verwijderen.

1.3 Klasbord is niet aansprakelijk voor het handelen of nalaten van haar gebruikers. Hieronder vallen ook de bestanden, gegevens en/of materialen die op Klasbord ter beschikking gesteld worden.

2. Account/Profiel

2.1 Om gebruik te kunnen maken van Klasbord, download je de Klasbord-app. Als leerkracht of begeleider in het onderwijs maak je een nieuw klasprofiel aan. Wanneer je als ouder/betrokkene rondom een klas een uitnodiging hebt ontvangen voor het volgen van een klas kun je een volgverzoek indienen bij de beheerder. Dit doe je door de klascode in te voeren en een persoonlijk profiel aan te maken. De beheerder van de klas krijgt automatisch een volgverzoek en pas wanneer de beheerder dit naar eigen inzicht accepteert volg je het klasprofiel.

2.2 Het is belangrijk en verplicht dat alle profielgegevens naar waarheid worden ingevuld en compleet zijn. Klasbord behoudt zich het recht om te allen tijde profielen te weigeren of verwijderen wanneer deze inbreuk maken op rechten van derden, buiten de hieronder beschreven doelgroep vallen van Klasbord of wanneer een profiel of gebruiker zich niet houdt aan de algemene voorwaarden voor het gebruik van Klasbord.

2.3 Klasbord is ontwikkeld voor communicatie tussen school en thuis. Wanneer Klasbord wordt ingezet voor andere doeleinden dan de communicatie vanuit educatieve instellingen aan ouders en betrokkenen heeft Klasbord het recht om aangemaakte profielen te verwijderen zonder opgaaf van reden.

2.4 Klasbord slaat de opgegeven profielgegevens op en gebruikt deze gegevens enkel voor het beheer van je account. Klasbord verstrekt deze gegevens nooit aan derden.

2.5 Het is belangrijk dat je ten alle tijden voorzichtig en zorgvuldig omgaat met het persoonlijke wachtwoord van je account. Verstrek je accountgegevens nooit aan derden. Je bent persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor alles wat er via jouw persoonlijke profiel wordt geplaatst en de eventuele bijbehorende schade die dit oplevert.

2.6 Een beheerder of subbeheerder van een aangemaakt klasprofiel kan te allen tijde persoonlijke profielen (volgers) de toegang ontzeggen tot het klasprofiel waarvan hij/zij beheerder is. Dit gebeurt naar eigen inzicht en Klasbord is hier geen partij in.

3. Klasbord is gratis

3.1 Het gebruik van Klasbord is gratis. Dit is een bewuste keuze aangezien we willen dat Klasbord voor iedereen toegankelijk is en blijft. Het beheren van een portaal als Klasbord brengt logischerwijs ook kosten met zich mee. Om deze reden kan het ten alle tijden voorkomen dat Klasbord ruimte biedt aan adverteerders op het platform van Klasbord.

4. Belangrijke spelregels

Houdt bij gebruik van Klasbord rekening met de volgende spelregels die van toepassing zijn op het gebruik van Klasbord.
4.1 Geplaatste content mag nooit in strijd zijn met het auteursrecht, rechten van derden, de rechten van Klasbord of enig andere wettelijke regelgeving.

4.2 Geplaatste content mag enkel worden geplaatst wanneer het op waarheid berust en niet misleidend is.

4.3 Geplaatste content mag geen virussen of programmatuur bevatten, doelbewust of niet, die gegevens beschadigt, aanpast of onbruikbaar maakt, de technische beschermingsmaatregelen van het platform en/of het systeem van Klasbord omzeild en/of het systeem destabiliseert in de breedste zin des woord.

4.4 Geplaatste content mag geen commercieel karakter hebben mits hiervoor schriftelijk toestemming is afgegeven door klasbord.

4.5 Geplaatste content mag niet discriminerend van aard zijn.

4.6 Geplaatste content mag niet in strijd zijn met de goede zeden of smaak, naar beoordeling van Klasbord.

4.7 Gebruikers zijn 16 jaar of ouder of hebben toestemming van de ouders of voogd.

Klasbord streeft naar een platform dat veilig en betrouwbaar is maar is op geen enkele manier aansprakelijk voor directe of indirecte schade die is veroorzaakt door storingen, door misbruik door gebruikers of door fouten van medewerkers of het systeem.